Associació Internacional d’Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpia Assistida amb Animals.


Benvinguts a la pàgina web de l’Associació Internacional d’entitats de Gossos d’Assistència i Teràpia assistida amb animals (AIGAT).


L’ AIGAT va ser creada a principis del 2010 amb l’objectiu de crear un front comú a nivell internacional per agrupar la temàtica relacionada amb els gossos d’assistència i els animals de teràpia.


La unió fa la forca i és per això que l’ AIGAT pretén agrupar totes les entitats i centres d’ensinistrament que treballen amb el gos d’assistència i l’animal de teràpia per tal que aquestes es trobin per intercanviar idees i treballar coordinadament.


D’aquesta forma serà possible treballar per aconseguir una bona legislació que recolzi i empari a tots aquests animals i els seus propietaris i es podrà assolir l’estandardització del seu ensinistrament per tal de garantir i obtenir resultats de gran qualitat.


La finalitat de l’ AIGAT és doncs situar aquests animals i la tasca que fan en el lloc que els hi pertoca dins la nostra societat, és a dir, al costat de les persones amb necessitats especials, tot compartint la seva vida i millorant el seu dia a dia.Neus Izquierdo


Presidenta


Associació inscrita  amb nº 44.481  informació: info@aigat.orgWeb updated Abril 2015 (Barcelona)

Benvinguts a AIGAT