Associació Internacional d’Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpia Assistida amb Animals.


Associació inscrita  amb nº 44.481  informació: info@aigat.orgLegislació


Lleis Nacionals

Catalunya

Galicia

Valencia

País Vasc


Lleis Internacionals

U.K.

Chile


Altres

BOE -Qualificació professional  d’ ensinistrador de gossos


BOE -Qualificació professional  d’ ensinistrador de gossos d’assistència