Associació Internacional d’Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpia Assistida amb Animals.

Gossos d’assistència


Entitats reconegudes per la Generalitat e Catalunya com a centre d’ensinistrament de gossos d’assistènciaArgus -   www.gossosdedeteccio.com 

Associació ASKAL      www.askal.es

Associació CRIT - Gossos d’ Assistència de Catalunya      www.associaciocrit.org 

Associació Discan     www.discan.org
Associació POSITIVAS CAN      www.positivascan.com/indext.php

ISLA ANIMAL      www.islaanimal.comQue es un gos  d'assistència ?


gos d'assistència:


Tenen la consideració de gossos d'assistència aquells que han estats educats i ensinistrats en centres especialitzats, oficialment reconeguts, per a donar servei i assistir a persones amb discapacitat visual, discapacitat auditiva, discapacitat física, amb autisme o determinades malalties.


persona usuària:


La persona amb discapacitat visual, discapacitat auditiva, discapacitat física, amb autisme o determinades malalties que gaudeix legalment dels serveis que presta un gos d'assistència, reconegut i acreditat oficialment i ensinistrat específicament per a realitzar determinades funcions, que li permeten relacionar-se amb el seu entorn i/o dur a terme les tasques de la vida diària.

La persona usuària ha de tenir reconeguda legalment la seva discapacitat.

La persona usuària d'un gos d'assistència tindrà reconegut el dret d'accés a l'entorn.

El dret d'accés a l'entorn comporta la facultat de la persona usuària d'accedir a tots els llocs, establiments, locals, espais i transports, públics o d'ús públic, acompanyada del gos d'assistència, en condició d'igualtat amb la resta de ciutadans.

Aquest dret empara l'accés, la deambulació i la permanència en aquests llocs, espais i transports.

Igualment, empara la constant permanència del gos al costat de la persona usuària, sense impediment o interrupció que pugui produir distància en l'assistència.


unitat de vinculació:

És la formada per la persona amb discapacitat visual, discapacitat auditiva, discapacitat física, amb autisme o determinades malalties i el gos especialment ensinistrat per a ella, que el centre d'ensinistrament, oficialment reconegut, li assigna.


Tipus de gossos d’assistència


Gos pigall o gos guia


Gos guia o gos pigall: educat i ensinistrat per guiar una persona amb discapacitat visual o sord cega.


De les diferents modalitats de gossos d'assistència, el gos pigall és el que a nivell mundial existeixen més unitats operatives.


El gos pigall és un instrument de mobilitat personal.


Una de las característiques de la mobilitat amb un gos pigall és que la persona cega no té contacte físic amb l'entorn, s'eliminen les referències tàctils que es poden obtenir amb el bastó (línia de l'edifici, enllumenat públic, etc.) i ha d'utilitzar les referències auditives o canvis de superfície per poder determinar la seva situació a l'entorn.


S'ensinistra el gos pigall seguint el principi de la línia recta, per facilitar la mobilitat independent i segura de la persona cega.


El gos pigall aprèn a parar a les voreres on esperarà l'ordre del seu usuari per continuar o bé realitzar un gir (dreta o esquerra).


Gos de senyalització de sons

Gos de senyalització de sons: educat i ensinistrat per avisar les persones amb discapacitat auditiva de diferents sons i indicar-li la font de procedència.


El gos senyal és un gos d'assistència per a persones amb discapacitat auditiva.


Els gossos són ensinistrats per avisar a l'usuari diferenciant diversos sons:


 1. 1Timbre de casa

 2. 2Despertador

 3. 3Electrodomèstics (microones, rentadora centrifugant..)

 4. 4Telèfons fixes i diferents tons de mòbil

 5. 5Nom de l'usuari (avisaran si algú els crida per el seu nom)

 6. 6Clàxon de tràfic

 7. 7Plors de nens i nadons

 8. 8Campanes i cascavells , que l'usuari ubica en llocs específics i necessaris (al voltant d'un lloc restringit per un nadó, per exemple)

 9. 9Alarma d'incendis

 10. 10Habilitats específiques en funció de les necessitats dels usuaris


Quan el gos reconeix aquests sons, avisa l'usuari amb un gest après (toca el peu amb la seva pota o col·locant les seves dues potes davanteres sobre les cames de l'usuari) i desprès d'aconseguir atraure la seva atenció, el guia fins la font del so.


En el cas de sons perillosos (un clàxon quan s'està caminant pel carrer), el gos saltarà amb les seves potes davanteres per avisar i així frenar l'usuari.Gos de servei

Gos de servei: educat i ensinistrat per prestar ajuda en les activitats de la vida diària, tant a l'entorn privat com a l'entorn extern, a les persones amb una discapacitat física.


El gos de servei és ensinistrat per donar suport a persones amb discapacitats físiques. Persones usuàries de cadires de rodes o crosses.


Diferents habilitats els converteixen en una ajuda de gran utilitat per als usuaris.


Tasques especifiques del gos de servei:

 1. 1Encendre /apagar llums

 2. 2Obrir i tancar portes

 3. 3Tirar de la cadira de rodes

 4. 4Buscar i localitzar

 5. 5Calaixos (obrir i tancar)

 6. 6Desvestir l'usuari

 7. 7Donar suport ens els trasllats

 8. 8Ajudar en les caigudes

 9. 9Portar objectesGos d'avís


Gos d'avís: educat i ensinistrat per donar una alerta mèdica a les persones que pateixen malalties com l'epilèpsia, la diabetis o altres malalties, que puguin necessitar el seu servei.


Un gos d'assistència d'avís davant de diferents atacs, és un gos ensinistrat per treballar amb persones amb diabetis ,epilèpsia o altres desordres apoplègics.


El gos és ensinistrat per assolir una tasca o tasques que beneficien al receptor alertant o responent adequadament davant d'aquests episodis.


El gos ha d'estar ensinistrat com a mínim en una "habilitat de resposta adequada", per exemple: alerta mitjançant el lladruc, alerta mitjançant el contacte físic, activació d'un sistema mèdic d'emergència,etcGossos per a persones amb trastorns de l’espectre autista


Gos per a persones amb autisme: educat i ensinistrat per tenir cura de la integritat física, controlar situacions d'emergència i guiar la persona amb aquesta discapacitat.


Els gossos per a persones amb autisme s'acoblen als usuaris quan encara són nens, aproximadament entre les edats de 6 a 9 anys.


Aquesta modalitat de gos d'assistència és relativament nova i, a data d'avui diferents entitats a nivell mundial ja l'han incorporat en els seus programes d'entrenament.


Els gossos per a persones amb autisme treballen per assolir els següents objectius:


 1. 1Conductes disruptives: evitant conductes de fuga

 2. 2Reducció de conductes estereotipades

 3. 3Seguretat i prevenció d'accidents

 4. 4Millora la qualitat de vida de les famílies

 5. 5Integració social en nous entorns

 6. 6Millora els patrons de la son

 7. 7Comunicació