Associació Internacional d’Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpia Assistida amb Animals.

Fes-te soci


Documentació i requisits necessaris per ser membre acreditat d’ AIGAT


Tipus soci:


Entitat de Gossos d'Assistència


- Fotocòpia estatuts entitat


- Fotocòpia del número de registre oficial de l'entitat (obligatori estar registrada   oficialment)

  * Per poder optar a ser membre d’AIGAT es requereix d'una antiguitat mínima de constitució en el registre de dos anys.


- Fotocòpia del CIF de l'entitat


- Memòria descriptiva d'entitat (incloent tipus de tècniques d'entrenament animal utilitzades per la mateixa).


- Experiència i projectes realitzats en l'àmbit de gossos d'assistència.

Especificar gossos d'assistència en socialització i formació.


- Curriculum vitae del director tècnic d'ensinistrament de l'entitat (obligatori estar certificat com INSTRUCTOR de gossos d'assistència). Només adjuntar aquest perfil professional.


- Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil de l'entitat que cobreixi les activitats de la mateixa.


- Aval d'una entitat membre d’ AIGAT (* no obligatori)

 


Un cop rebuda tota la documentació serà revisada i si l'entitat reuneix tots els requisits exigits, AIGAT sol · licitarà una visita a l'entitat per realitzar una auditoria per poder procedir a l'acreditació.

 

Quota anual de soci membre: 100 euros anuals

Despeses de l'auditoria no inclosos (Preu segons domicili de l'entitat). 

Tipus soci:


Entitat de Teràpia Assistida amb Animals


- Fotocòpia estatuts entitat


- Fotocòpia del número de registre oficial de l'entitat (obligatori estar registrada oficialment)

   * Per poder optar a ser membre d’ AIGAT es requereix d'una antiguitat mínima de constitució en el registre de dos anys.


- Fotocòpia del CIF de l'entitat


- Memòria descriptiva d'entitat (incloent tipus de tècniques d'entrenament animal utilitzades per la mateixa).


- Experiència i projectes realitzats en l'àmbit de la TAA.

    Especificar equip de gossos de teràpia.


- Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil de l'entitat que cobreixi les activitats de la mateixa.


- Aval d'una entitat membre d’ AIGAT (* no obligatori)Un cop rebuda tota la documentació serà revisada i si l'entitat reuneix tots els requisits exigits, AIGAT sol · licitarà una visita a l'entitat per realitzar una auditoria per poder procedir a l'acreditació.

 

Quota anual de soci membre: 100 euros anuals

Despeses de l'auditoria no inclosos (Preu segons domicili de l'entitat).

 
Tota la documentació s'ha d'enviar escanejada

via email a: info@aigat.org