Associació Internacional d’Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpia Assistida amb Animals.

Estàndars Gossos Assistència                                     Estàndars Animals de Teràpia


Estàndards

Gossos d’Assistencia


ESTÀNDARDS I ÈTICA RELATIUS ALS USUARIS/ES.


Per tal d'ajudar a persones amb algun tipus de discapacitat a aconseguir més independència i millorar la seva qualitat de vida, les entitats membres d' AIGAT creiem que els següents criteris ètics son essencials per aconseguir aquesta fita de forma responsable i raonable.


• Les persones sol·licitants tenen dret a rebre un gos d’assistència sense ser discriminats per raons de raça, sexe o religió.


• Les persones sol·licitants, candidates i usuàries tenen dret a ser tractats amb respecte i dignitat pel personal i els representants de les entitats membres.


• Les persones candidates tenen dret a rebre un programa educatiu de qualitat per aprendre a treballar i tenir cura del seu gos d’assistència a casa i en públic.


• Les persones candidates tenen dret a rebre una instrucció d'acord al seu paper com a futur usuari d'un gos d’assistència operatiu.


• Les persones usuàries tenen dret a rebre regularment avaluacions i programes de seguiment i suport.


• La persona usuària té dret a rebre informació i suport en les següents situacions:


- Entrenament addicional pel gos, si és precís, a causa d’un canvi    en el nivell de funcionalitat de l'usuari.

- Problemes per enfrontar-se a comportaments del gos.

- Problemes greus amb la salut del gos.

- Problemes legals en referència a l'ús i accés del gos d’assistència conforme als permisos atorgats per la llei.


• Les persones sol·licitants, candidates i usuàries poden estar segurs que les seves dades personals seran confidencials i no seran publicades sense la seva autorització.


• La ciutadania ha de tenir la seguretat que els gossos d’assistència estaran sempre sota control i no tindran comportaments ofensius en públic.


• La societat té dret a rebre informació sobre els estàndards d’ètica d’ AIGAT


• La societat té dret a rebre informació sobre els beneficis que obtenen les persones discapacitades a través de l'ús d'un gos d'assistència.


• Cap sol·licitant, candidat o usuari pot ser forçat a fer cap activitat pública o privada sense el seu consentiment.

ESTÀNDARS I ÈTICA RELATIUS ALS GOSSOS


AIGAT  creu que qualsevol gos que estigui sent entrenat com a gos d’assistència té dret a una bona qualitat de vida. Per això, l'ús ètic d'un gos d'assistència ha d'incloure els següents criteris.


• Un gos d'assistència ha de ser examinat per comprovar si el seu temperament i les seves habilitats de treball són correctes.


• Un gos d'assistència ha de ser examinat físicament per un veterinari, per tal d’assegurar que el seu estat de salut i condicions físiques.


• Un gos d'assistència ha de ser entrenat per aconseguir el màxim nivell de control sobre els seus actes amb la finalitat de realitzar les tasques específiques que siguin assenyalades.


• Un gos d'assistència ha de ser entrenat amb mètodes d'entrenament respectuosos, que assegurin la seguretat física i emocional del gos.


• A un gos d'assistència se li ha de permetre aprendre al seu propi ritme, i no pot ser lliurat per treballar abans d'obtenir la maduresa física i emocional adequada.


• Un gos d'assistència ha de ser seleccionat per adaptar-se a les necessitats, habilitats i l'estil de vida de l'usuari.


• Un gos d'assistència ha de ser cedit només a candidats capaços d'interactuar amb ell. El mateix s'aplicarà a gossos que ja eren propietat dels usuaris abans de l'entrenament.


• Un gos d'assistència ha de ser cedit només a candidats capaços de cobrir les seves necessitats emocionals, físiques i econòmiques. El mateix s'aplicarà a gossos que ja eren propietat de l’usuari abans de l'entrenament.


• Un gos d'assistència ha de ser cedit només a candidats  capaços d'oferir un ambient estable i segur.  El mateix s'aplicarà a gossos que ja eren propietat dels usuaris abans de l'entrenament.


•  Un gos d’assistència serà cedit a una persona amb discapacitat per tal de millorar la seva qualitat de vida.


• Els membres de l'organització AIGAT asseguraran el benestar dels gossos en cas de mort de l'usuari o per la seva incapacitat de proporcionar el manteniment adequat del gos. En el cas de gossos que ja eren propietat dels usuaris abans de l'entrenament però que han estat ensinistrats per l'organització, aquesta no està obligada a fer-se'n càrrec.


• Els membres de l'organització AIGAT no entrenaran, cediran o certificaran cap gos que tinguin comportaments agressius i inapropiats.


•  Un gos d'assistència no pot ser entrenat com a gos de defensa o protecció.


•  Els lladrucs no agressius com a comportament entrenat seran acceptats en situacions apropiades