Associació Internacional d’Entitats de Gossos d’Assistència i Teràpia Assistida amb Animals.


Associació inscrita  amb nº 44.481  informació: info@aigat.orgContacte amb AIGAT


email : info@aigat.org